Μέσω του λογισμικού Trimble 4D Control, οι εφαρμογές σας μπορούν να επεκταθούν από τις κλασικές τοπογραφικές σε εξειδικευμένες εφαρμογές παρακολούθησης μικρομετακινήσεων. Στην ραγδαία εξελισσόμενη αγορά παρακολούθησης τεχνικών έργων εσείς θα οργανώσετε την συχνότητα των μετρήσεων και θα διασφαλίσετε την προδιαγραφόμενη ακρίβεια. Στην συνέχεια το λογισμικό 4D Control θα αναλάβει την επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή πινάκων και γραφικών αποτελεσμάτων του περιοδικού αλλά και συνολικού ελέγχου της κατασκευής.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο λογισμικό σχεδιασμένο από τοπογράφους, εξαιρετικά εύκολο στην εκμάθηση.

Το Trimble 4D Control προσφέρεται σε διαφορετικές εκδόσεις ώστε να καλύπτει από βασικές έως τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές monitoring. Όσο θα αυξάνεται η εμπειρία σας σε αντίστοιχα έργα, μπορείτε να αναβαθμίσετε την έκδοση του 4D Control από έκδοση μετεπεξεργασίας σε πλήρες σύστημα παρακολούθησης πραγματικού χρόνου για έργα υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές απομακρυσμένης διαχείρισης και ειδοποιήσεων (alert).

Για τις μετρήσεις πεδίου μπορείτε να επιλέξετε δέκτες Trimble GNSS ή/και γεωδαιτικούς σταθμούς. Η λύση της παρακολούθησης με δέκτες GNSS προσφέρει ακρίβεια ακόμα και σε μεγάλη ακτίνα και στιγμιαία ανανέωση θέσης. Μέσω ενός γεωδαιτικού σταθμού Trimble διασφαλίζεται υψηλή ακρίβεια και μειωμένο κόστος παρακολούθησης. Συνδυαστικά μέσω της τεχνολογίας Trimble GNSS μπορείτε να διασφαλίζεται την ακρίβεια και σταθερότητα των σημείων που χρησιμοποιούνται ως στάσεις του γεωδαιτικού σταθμού.

 

- Δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του

- Trimble Monitoring Brochure